0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Articole Contabilitate

Modificări salariu minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2020

Salariul minim brut pe economie urmează să crească, de la 1 ianuarie 2020, de la 2080 la 2230 lei.

de Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
19 Dec 2019
în Articole Contabilitate

Ce este declarația unică și cum poate fi stabilit din oficiu impozitul anual pe veniturile persoanelor fizice

Declarația unică este formularul prin care ȋși declară veniturile anuale contribuabilii, persoane fizice care realizează, individual sau ȋntr-o formă de asociere care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii,

de Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
18 Dec 2019
în Articole Contabilitate

Modificări salariu minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2019

Salariul minim brut pe economie urmează să crească, de la 1 ianuarie 2019, de la 1900 la 2080 lei, respectiv 2350 lei pentru cei cu studii superioare, dacă au o vechime minimă de un an în domeniul respectivelor studii și 3000 lei pentru toți angajații firmelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

de Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
17 Dec 2018
în Articole Contabilitate

Ce este taxa pe valoarea adăugată TVA și ce cote se aplică începând cu 1 noiembrie 2018

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv. Definirea TVA și prezentarea noilor cote de impozitare începând cu 01.11.2018.

de Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
23 Oct 2018
în Articole Contabilitate

Calcularea în 2018 a venitului net și a cheltuielilor deductibile pentru activitățile independente - PFA, II, PFI

Atunci când își calculează venitul net annual, persoanele fizice autorizate și ceilalți contribuabili ce desfășoară activități independente, trebuie să știe care sunt veniturile impozabile și cheltuielile deductibile.

de Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
09 Oct 2018
în Articole Contabilitate

Ce este bonul fiscal și ce trebuie să conțină în 2018

Bonul fiscal este documentul emis de casa de marcat ce atestă contravaloarea bunurilor vȃndute cu amănuntul sau a serviciilor prestate direct către persoanele fizice.

de Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
18 Sep 2018
în Articole Contabilitate

Declararea venitului și a impozitelor în 2018 pentru activități independente și alte venituri extrasalariale

Declararea și plata taxelor se poate face atât de către platitorul de venit cât și de persoana fizică, două metode foarte diferite intre ele, care au suferit schimbari majore anul acesta prin OG 18/2018. Pentru a reduce confuzia în rândul contribuabililor, datorită acestor modificări, este necesară o sinteză cât mai exactă a acestui subiect.

de Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
14 May 2018
în Articole Contabilitate

Impozitarea în 2018 a veniturilor din activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende, activități agricole și alte surse

Impozitarea veniturilor extrasalariale a fost subiectul a nenumărate modificări fiscale în ultimii ani, de la scoaterea și reîntroducerea la plata contribuțiilor pentru astfel de venituri a salariaților la interval anual chiar și mai mic uneori, la schimbarea cotelor de impozitare, la schimbarea termenelor de plată sau a declarațiilor.

de Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
14 May 2018
în Articole Contabilitate

Confirmările de sold cu terții în cadrul și în afara inventarierii

OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, reglementează când trebuie supuse verificării creanţele şi obligaţiile faţă de terţi prin confirmării pe baza extraselor soldurilor conturilor.

de Dan Mariana, Redactor, Expert Contabil
17 Apr 2018
în Articole Contabilitate

Emiterea facturilor electronice

Factura electronică reprezintă o alternativă eficientă la emiterea de facturi clasice folosind hȃrtie, având aceleași informații, dar transpuse ȋn format electronic, semnate și marcate temporal prin sisteme omologate.

de Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
20 Mar 2018
în Articole Contabilitate

Arhivarea documentelor în format digital

Începand cu 1 ian 2016, există posibilitatea de a păstra arhiva documentelor financiar-contabile nu doar fizic, pe suport de hârtie, ci și în format electronic, cu condiția ca aceastea să poată fi listate în orice moment, fie atunci când entitatea are nevoie, fie la cererea organelor de control, conform OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

de Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
16 Feb 2018
în Articole Contabilitate

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta